הרב אברהם יוסף
ניידת משטרה
שער ידיעות חולון ובת ים
מלון קורונה
חדר המצב של השלטון המקומי