דורון והלפרין
רכב בחולון שצפר ללא צורך וחטף
גואל רצון
תומר ביטון עם אביו ואחיו בבידוד