רכב בחולון שצפר ללא צורך וחטף
גואל רצון
מסלול קו המטרו
מתוך הסרט "גבות"