המאבק המשפטי העיקש בין שתי עמותות הכדוריד -(צעירי חולון ומועדון כדוריד 1972 - כנראה נמצא על סף סיום.
כזכור, במהלך השנה האחרונה מתנהלים מאבקים משפטיים קשים, רוויים יצרים ואגו בין שתי העמותות. הסכסוך נוגע בסוגיות שבעיקרן כספיות.
לפי החלטת היועצת המשפטית של עיריית חולון, בשנים האחרונות הפרשנות הייתה שמועדון ספורט יוכל להתנהל על ידי שתי עמותות נפרדות.
כעת לפי דברי העירייה, הפרשנות היא אחרת לגמרי: "עפ"י התבחינים העירוניים, אין מניעה להפעלת שתי אגודות נפרדות באותו ענף לנוער ולבוגרים, וזאת כל עוד אין יותר מאגודה אחת באותו ענף, המפעילה קבוצות בוגרים או נוער.
"כך, לדוגמה, פועל ענף כדורסל גברים, בו פועלות אגודת נוער ואגודת בוגרים נפרדות". מציינים בעירייה.
בדיון שהתקיים בבית המשפט בתחילת השבוע, מנהל מחלקת הספורט בעיריית חולון, יגאל אייל הבהיר שלאורך כל הדרך לעירייה לא היה כל צד בעניין וכי הם מעדיפים שהסכסוך הסתיים אך מבחינת עמדתה של העירייה לדבריו, אין מניעה לאפשר שתי אגודות שאחת תהיה לנוער ואחת לבוגרים.
כתוצאה מדברים אלה, נשאלה השאלה: איזה אופק יהיה לכדוריד בחולון אם לקבוצת הנוער אין בוגרים ולקבוצת הבוגרים אין נוער? תשובה שנכון לכתיבת שורות אלה טרם נענתה.
הדיון המכריע ובו ראשי צעירי חולון יצטרכו לקבל החלטות, יתקיים בסוף החודש. אם אכן יחליטו בעמותת הצעירים, להקים אגודה נפרדת היא תתחיל מהתחלה כשכל השחקנים יהיו שייכים לקבוצה הבוגרת בכפוף לרשום באיגוד הכדוריד הישראלי.
"אנחנו עדיין לא יודעים מה יחליטו הצעירים, לשתף פעולה איתנו או לא אבל דבר אחד בטוח, כל הילדים ישחקו בשנה הבאה תחת מועדון כדוריד חולון". אמר יו"ר המועדון טוביה יוגב למיינט.
דודי זילברמן מנכ"ל צעירי חולון אמר: "אכן תהיה החלטת בית המשפט המחוזי בסוף החודש כששתי אופציות לפני השופט - רישום אגודה חדשה שפעילותה היא רק נוער והבוגרים ימשיכו להפעיל בוגרים.
"האופציה השנייה שפועלים תחת אגודה אחת עם עצמאות כלכלית, אירגונית ומקצועית לצעירים ולבוגרים. בכל מקרה, אני מצהיר שכל מטרתנו במועדון הצעירים היא לגדל ולהשביח שחקנים שיגיעו לקבוצות הבוגרים בעיר חולון ולא יעברו או ימכרו לאגודות בערים שכנות".