בישיבת מועצת העיר בחודש שעבר קיבלו חברי מועצת העיר מסמך עם עמדה עדכנית של הוועדה למניעת ניגוד עניינים לנבחרי ציבור ברשויות מקומיות. לטענת ראש עיריית חולון, מוטי ששון, העמדה קובעת כי אין זה ראוי שחברי מועצה יפנו לעובדי עירייה, ועליהם לרכז את הפניות אצל אדם שנבחר לכך - עוזרו האישי, יוסי זיידה. באופוזיציה, באופן טבעי, מוחים נגד ההחלטה.
ניסים.  אבסורד ניסים.  אבסורד
ניסים. אבסורד
(צילום: קובי קואנקס)
את ההנחיות קיבלו מספר אגפים בעירייה - הבולטים בניהם אגף ההנדסה, הגזברות ומינהל החינוך, שמקבלים פניות רבות מהציבור. אך לטענת חברי מועצת העיר, עוזר ראש העירייה אינו יכול להתמודד עם פניות של כל כך הרבה חברי מועצה וממילא ההוראה רק נועדה למנוע מחברי האופוזיציה, אלו שאין להם סמכויות, לנסות לסייע לתושבים. "אני פונה אליו פעם ופעמיים וגם 20 פעם עד שמשהו מטופל", אומר השבוע חבר מועצת העיר זאב ניסים ('חולון מתחדשת'). "לא ייתכן שאדם אחד שגם כך צמוד לראש העירייה יצליח לטפל בפניות של 27 חברי מועצה. כחבר בסיעה שיושבת באופוזיציה יש לי מעט מאוד כלים, ולא ייתכן שגם אותם העירייה תנסה למנוע מאיתנו. זאת הוראה שנועדה לסרס אותנו".
לטענת ניסים, העירייה פירשה באופן שגוי את עמדת הוועדה. "הרי במסמך שששון מתבסס עליו רשום בפירוש 'מעבר לכך אין בכוונת הוועדה לקבוע מסמרות בקשר לטיפול במכלול הממשקים בין חברי מועצה לבין עובדי רשות', אז מדוע הוא מתעקש שזאת עמדת הוועדה? הרי כמוהו, גם אנחנו נבחרנו על ידי ציבור וכנבחרי ציבור אנחנו מחויבים לסייע. אני לא מצפה שכחבר אופוזיציה תהיה לי הזדמנות להתוות מדיניות, אבל עם עשרות שנים של ניסיון בשירות המוניציפלי אפשר לפחות לסמוך עלי שאני יודע כיצד להתנהל".
מהעירייה נמסר: "מדובר בהחלטת הוועדה למניעת ניגוד עניינים לחברי המועצה. ההחלטה ניתנה עבור עיריית באר שבע, אולם היא ברורה ונכונה לכל הרשויות המקומיות. בנוסף, מדובר בהוראה שמפורטת בפקודת העיריות".