לאחרונה, שמאי מקרקעין בחולון מזהים מגמת התפתחות והתחדשות בכל הקשור למרכזי התעשייה והמסחר.
המגמה שזוהתה על ידי שמאי המקרקעין בחולון במתבטאת בין היתר בפתיחתם של מרכזי מסחר רבים וחדישים, בנייני משרדים המשמשים בין היתר חברות היי-טק, מרכז עזריאלי, פארק מגדל שער העיר ועוד.

חולוןחולון
חולון
(מתוך ויקיפדיה)

שינויים מהותיים ששמאי מקרקעין בחולון צריך לדעת:

שמאי מקרקעין בחולון נדרש להיות מודע לכל התוכניות העירוניות המופקדות שעתידות להשפיע מהותית על שווי המקרקעין בחולון.
הוועדה המקומית לתכנון ובנייה ת"א הפקידה את תכנית המתאר ח/2030. התכנית המופקדת עתידה להחליף את התכנית הוותיקה ח/1 משנת 1958.
אחד מהעקרונות המרכזיים בתכנית החדשה הנו "יצירת מרחב עירוני רצוף ומובהק". התכנית החדשה עתידה להשפיע רבות על שווי הנכסים ברחוב סוקולוב, המרכז החדש בגולדה מאיר והמרכז העתידי בדרום העיר.
לדברי שמאי מקרקעין בחולון, יצירת רצף עירוני ישפיע כלכלית על ביצועי העסקים ברחובות המושפעים מהתכנית, וכן, על נכסי המגורים (דירות ובתים פרטיים). על שמאי המקרקעין בחולון בשלב הערכת שווי דירה, בית או חנות, לבדוק את מיקום נכס המקרקעין ביחס לתכנית המופקדת ולחשב את ההשפעה הכלכלית העתידית הצפויה.
להלן תרשים התכנית:

תרשים התוכניתתרשים התוכנית
תרשים התוכנית
(תכנון זמין של משרד הפנים)

התכנית עתידה להקנות זכויות בנייה נוספות לשימושי מלאכה ומשרדים. אמנם התכנית טרם אושרה, יחד עם זאת, שמאי מקרקעין בחולון המומחה בתחום נדרש לצפות את השפעתה על שווי נכסי המקרקעין בחולון.
התייחסות שמאי מקרקעין בחולון למערכת הסעת המונים:
מסקרים של שמאי מקרקעין בעולם, עולה, כי קרבה לנתיב תחבורה ציבורית מתקדמת, יש בה בכדי להשפיע חיובית על שווין של המקרקעין.
שמאי מקרקעין בחולון נדרש לידע מעמיק בכל הקשור לשווי נכסי המקרקעין המושפעים מתוואי הרכבת הקלה בכלל ומתכנון הקו הירוק של הרכבת הקלה בפרט.
שמאי מקרקעין בבואו להעריך נכס מקרקעין בחולון, נדרש להתחשב בכל ההשפעות של התכנון העתידי ולהתייחס בזהירות רבה לנכסי ההשוואה על תוואי הקו הירוק של הרכבת הקלה, שעל פיהם מסתמך תחשיב שווי הדירה, הבית, החנות או המשרד.
להלן תרשים הקו הירוק:
הקו הירוקהקו הירוק
הקו הירוק
(באדיבות נת"ע)

טרם בחירת שמאי מקרקעין בחולון הנכם נדרשים לוודא כי לשמאי התמחות ספציפית באותה העיר. שווי נכסי המקרקעין בחולון ובמרכז גבוה באופן יחסי לאזורים אשר מחוץ לגוש דן וכל סטייה או טעות בהערכה, יש בה בכדי לגרום להפסדים גבוהים.
בגלל השינויים התכנוניים התקפים בחולון והשפעתם על השווי הכלכלי של נכסי המקרקעין, הערכת מקרקעין על ידי שמאי מקרקעין בחולון צריכה להיעשות במקצועיות תוך התחשבות בכל ההשפעות הכלכליות הקיימות והצפויות.
שמאי מקרקעין במשרדנו, בביצוע הערכת שווי דירה, בית או חנות בחולון יודע להסתכל על כלל ההשפעות הכלכליות, לנתח את הפוטנציאל התכנוני והכלכלי, ומכך, לגזור את השווי המדויק של נכס המקרקעין.
במשרדנו פז שמאות מקרקעין, שמאי מקרקעין עם ניסיון של עשרות שנים הבקיאים במגוון תחומי שמאות המקרקעין.
למשרדנו, הכרות רבה עם תחומי מיסוי המקרקעין וניצול זכויות בנייה. ידוע, כי בעסקת מקרקעין רב הנסתר על הגלוי, ולכן, אנו נשמח לתת לכם ייעוץ חינם בכל סוגיה.
פז שמאות מקרקעיןפז שמאות מקרקעין
(.)

פז שמאות מקרקעין.
טלפון: 2698*
המידע הינו כללי בלבד ואינו משפטי. בביצוע פעולה במקרקעין יש להתייעץ עם גורם מוסמך.