עיריית חולון עתרה השבוע לבג"ץ נגד הוועדה לתשתיות לאומיות (ות"ל) וחברת נת"ע בטענה כי ההחלטה לאשר סלילה של קו מטרו (M1) בליבו של פארק החולות בחולון היא שגויה, וכן לוקה בשרירותיות ובהתעלמות משיקולים סביבתיים, חברתיים וכלכלים מהותיים ורלוונטיים.
בעתירה שהוגשה באמצעות עוה"ד ד"ר ציפי איסר-איציק, ניר מנחם וישראל שמאי ממשרד ליפא מאיר ושות', מבקשת עיריית חולון משופטי בג"ץ, להוציא צו ביניים שיורה לוות"ל שלא לפרסם את התוכנית לסלילת הקו המתייחס לתוואי קו המטרו העובר בפארק החולות.
1 צפייה בגלריה
יסכן את פארק חולות? המטרו בנסיעת מבחן
יסכן את פארק חולות? המטרו בנסיעת מבחן
יסכן את פארק חולות?
(צילום: טל שחר)
קראו גם:
פארק החולות הינו שטח בהיקף של כ-1,100 דונם אשר מצוי בדרום העיר חולון. בתי הגידול המצויים בשטח החולות הינם בבחינת מערכת אקולוגית האופיינית אך ורק לאזור זה. כמו כן, שטחי החולות בישראל, שהיו בעבר במישור החוף, הפכו נדירים ביותר וכ- 70% משטחי החולות שהיו מצויים במישור החוף בעבר - הוכחדו בשל התיישבות ופיתוח.
העותרים טוענים כי "בהתאם לטיוטת סקר סביבתי שנערכה על ידי החברה להגנת הטבע במרץ 2021, נמצא כי פארק החולות הינו בית גידול חולי ייחודי ברמה לאומית ובינלאומית המתקיימות בו תופעות טבע ייחודיות, ומצויים בו בתי גידול אשר מרחפת מעליהם סכנת הכחדה. אלו הם שרידיהם האחרונים של בתי הגידול בחולות אשר היו נפוצים בעבר באזור מישור החוף". במסגרת הסקר, נמצאו בשטח פארק החולות 201 מיני צומח מתוכם ארבעה מינים בסכנת הכחדה ומינים רבים שהינם נדירים. לצד זאת, תועדו מיני בעלי חיים נדירים וייחודיים, ובכלל זה זוחלים, עופות, יונקים ופרפרים, שחלקם מצויים בסכנת הכחדה. "על בסיס זאת נקבע כי מדובר בערכי טבע בעלי חשיבות לאומית שיש לעשות כל שנדרש על מנת לשמרם".
בנוסף, טוענת העירייה כי החלטת הות"ל נשענה על בסיס עובדתי פגום וחסר, שכן תסקיר ההשפעה על הסביבה שהונח בפניה לא כלל התייחסות לפגיעה הסביבתית הצפויה מביצוע התכנית בלב פארק החולות. "פגם זה יורד לשורש החלטתה של הוועדה לתשתיות לאומיות, וכבר מטעם זה בלבד יש להורות על ביטול התוכנית ועריכת הליך תכנוני, ככל שהדבר נוגע למקטע התוואי נשוא החלטה זו", טוענים העותרים.
באשר להחלטת הוות"ל, נטען בעתירה כי "באופן מפתיע ואף מדהים וללא כל הנמקה, בוודאי ללא הנמקה רצינית, החליטה הוועדה לתשתיות לאומיות בניגוד לחוות דעת גורמי המקצוע התכנוניים – הוועדה המחוזית מחוז תל אביב והוועדה המחוזית מחוז מרכז, לאשר את התכנית בתוואי העובר בפארק החולות ואשר עתיד להסב לפארק נזקים קשים ובלתי הפיכים".
לדברי העירייה, "החלטת הות"ל הנדונה תהווה בכייה לדורות, ופגיעה קשה בערכי טבע נדירים במתחם פארק החולות שיועד לשימור לפי התוכנית החלה עליו, ועל כן הינה החלטה בלתי סבירה באופן קיצוני, המשקפת העדר מידתיות בין האינטרס ביצירת תשתית לתחבורה מודרנית לבין זכות היסוד לסביבה ראויה תוך פגיעה בנוסחת האיזון לפי העיקרון המוכר והמקובל של פיתוח בר קיימא".
על העדכונים - חדשות חולון