מועצת העיר חולון אישרה אמש (ג') את הצעת התקציב הרגיל של עיריית חולון לשנת 2019. התקציב עומד על 1,335,386,000 שקל – גידול של 5.02% מתקציב שנת 2018. ראש העירייה מוטי ששון נעדר מהישיבה בשל פטירתה של עליזה ששון-מזרחי, אחותו.
בניין עיריית חולון| צילום: קובי קואנקס בניין עיריית חולון| צילום: קובי קואנקס
בניין עיריית חולון| צילום: קובי קואנקס
(בניין עיריית חולון| צילום: קובי קואנקס )
מעיון בהצעת התקציב עולה, כי סך ההוצאה הממוצעת לתושב תעלה ביחס לשנת 2018 ותעמוד על 6,810 שקל. מרכיב עלויות השכר מהווה כ-31% מסך התקציב וזהו השיעור הנמוך ביותר מבין רשויות מקומיות אחרות בארץ הדומות בגודלן לחולון.
מכיוון שכך, יתרת הכספים להשקעה בתושבים היא גדולה והתקציב לפעולות עירוניות עומד על כ-67% מסך התקציב העירוני. תקציבי החינוך הפורמלי יגדלו בשנת 2019 ל-508.46 מיליון שקל וההשקעה לכל תלמיד תעלה ותעמוד על 15,110 שקל לעומת שנת 2018, בה עמדה ההשקעה על 14,104 שקלל.
גם בתקציבי החינוך הבלתי פורמלי יחול גידול והוא יסתכם בכ-87.3 מיליון שקל, אשר יושקעו בקיום פעילויות ספורט, תרבות, ספריות, תנועות נוער, העשרה קהילתית ועוד.
כ-183 מיליון שקל מוקדשים לטובת שירותי הרווחה בחולון כאשר כ-50.6 מיליון שקל מתוכם הינם כספים עירוניים הכלולים בתקציב החדש. כספים אלה מיועדים בעיקר למתן שירות לפונים המשובצים במסגרות חוץ ביתיות (בתי אבות, מוסדות לבעלי צרכים מיוחדים, פנימיות ועוד) ולפרויקטים כמו תוספת לתכנית לילדים בסיכון, לנוער חרדי מנותק, פעילויות ליוצאי אתיופיה ועוד.
ששון. מנסה שלא להפוך קורבן לסחטנות | צילום: קובי קואנקסששון. מנסה שלא להפוך קורבן לסחטנות | צילום: קובי קואנקס
ששון. מנסה שלא להפוך קורבן לסחטנות | צילום: קובי קואנקס
(ששון. מנסה שלא להפוך קורבן לסחטנות | צילום: קובי קואנקס)
במהלך 2018 החל לפעול בחולון מערך שיטור עירוני וכחלק מכך הוקצו בתקציב כ-7.09 מיליוני שקל לטובת הפעלתו. מערך האכיפה והפיקוח כולל עשרות פקחים ושוטרים שמסיירים 24/7 בניידות, בקטנועים וברגל.
מועצת העיר אישרה אמש גם את הצעות התב"רים (תקציבים בלתי רגילים) לטובת עבודות הבנייה והפיתוח ברחבי העיר, העומדים על סך 263,544,000 שקל, כאשר 65.85 מיליון שקל מתוכם יוקדשו לעבודות בינוי ושיפוץ במוסדות החינוך.
בין העבודות שיבוצעו לרווחת התושבים באמצעות התב"רים ניתן לציין את המשך העבודות להנגשת מבני הציבור והמרחב הציבורי לבעלי מוגבלויות, עבודות פיתוח באזור התעשייה, פיתוח מגדלים בשדרה, פרוייקט רחוב חסדאי, רח' הדר גוש 6996, רח' רוזמרין, רח' חובב ואהוד, רח' החמריה, הסלען, נחניאלי וכחל ורח' עזרא.
שיפורי בטיחות בתנועה ובטיחות בדרכים, פרוייקט מובל תיעול ברח' המעפילים, עבודות שיקום ושדרוג בגנים ציבוריים, תכנון והקמת בתי ספר והקמת מרכז טכנולוגי בבית רותר, בניה ושיפוץ מתנ"ס מקהלות, שיפוץ והנגשת טיפות חלב ושיפוץ מרכז צעירים בג'סי כהן ועוד. מהעירייה נמסר כי גם השנה יימשכו המאמצים להגדלת מקורות ההכנסה של העירייה