-
ע"פ כתב האישום: בין החודשים ינואר 2014 ועד אוגוסט 2014 תקפו הנאשמות את הקטינים במהלך שהותם בגן ובלופט, במספר רב של הזדמנויות ובהיותן אחראיות עליהם.
בגזר הדין קבע השופט כי הגננת וסייעת ירצו 7 חודשי מאסר בפועל. בבית המעצר ניצן וכן מאסר על תנאי למשך 6 חודשים.
על סייעת נוספת נגזרו 3 חודשי מאסר לריצוי בפועל של עבודות שירות. מאסר על תנאי למשך 3 חודשים , ועל אחרת 5 חודשי מאסר לריצוי בפועל. המאסר ירוצה בדרך של עבודות שירות ומאסר על תנאי למשך 5 חודשים.
השופט התחשב במתן גזר הדין בנאשמות באומרו שכל הנאשמות הודו בעובדות כתבי האישום המתוקנים ונטלו אחריות על מעשיהן.
לכל הנאשמות נגרמו נזקים משמעותיים מביצוע העבירות ומהרשעתן, הן במישור הכלכלי והן במישור החברתי, כאשר פרטיהן ותמונותיהן פורסמו ברשתות החברתיות.
כל הנאשמות ללא עבר פלילי.
פרסום ראשוני: 18:39 , 14.06.17