המשרד להגנת הסביבה פועל להעלאת המודעות לנושא צפצופים מכלי-רכב שלא לצורך ולא לשם התרעה על סכנה מיידית. צוות המשרד, בשיתוף שוטרי המשטרה הירוקה של המשרד להגנת הסביבה ומשטרת ישראל, קיים באחרונה פעילויות אכיפה ממוקדת לנושא זה בחולון, שבמהלכן נרשמו 38 קנסות לנהגים שצפרו בניגוד לחוק.
רכב בחולון שצפר ללא צורך וחטףרכב בחולון שצפר ללא צורך וחטף
רכב בחולון שצפר ללא צורך וחטף
(צילום: המשרד להגנת הסביבה)
התופעה מוכרת: צפירות רבות נשמעות כמעט כל הזמן בכל הכבישים והצמתים ברחבי הארץ, והן הפכו לדבר שבשגרה – למרות שהן אסורות על פי חוק (תקנות למניעת מפגעים (מניעת רעש), התשנ"ג-1992 סעיף 2 (ב) (1) החוק למניעת מפגעים).
צפירות וצפצופים מהווים מטרד של ממש להולכי הרגל ולתושבים הגרים בסמוך לצמתים גדולים או כבישים ראשיים. השימוש בצופר מהווה רעש התקפי, המגיע בהפתעה ובעוצמה חזקה מאוד ויכול לגרום לעוברי האורח תופעות לוואי, ואף לנזקים בריאותיים מצטברים.
בשנים האחרונות עולה המודעות להשפעות הרעש השליליות בצורה פיזית (על חלקים שונים בגוף עד כדי איבוד שמיעה ומחלות פיזיולוגיות נוספות) ובצורה פסיכולוגית. רעש הוא אחד מהסיכונים הסביבתיים החשובים ביותר לבריאות הציבור, ורעש סביבתי ממשיך לגדול ומהווה מקור לדאגה בקרב האוכלוסייה ובקרב קובעי המדיניות.
המשרד להגנת הסביבה ימשיך לפעול, בשיתוף משטרת ישראל כדי לשפר את איכות החיים של התושבים ולדאוג כי החוק ייאכף וכי נהגים יצפצפו רק לשם מניעת סכנה ולא משום סיבה אחרת.