התקנת הספסלים באה בעקבות פניות רבות של תושבים שביקשו להתקין ספסלים נוספים במיקומים שונים. באגף גנים ונוף של עיריית חולון ריכזו את הבקשות ולאחר שבדקו את הנחיצות ולקחו בחשבון את כל הפרמטרים הדרושים, דוגמת: נגישות, צל, רוחב מדרכות ורעש, החלה ההתקנה במיקומים שנבחרו.
פרסום ראשוני: 17:15 , 30.11.17