בימים אלו עיריית חולון מקדמת תוכנית מפורטת (תב"ע) למתחם מבני הציבור סביב גן העצמאות שבשכונת נווה ארזים, ברחובות יעל, ירמיהו ויהושפט. מטרת התוכנית להגדיר את המסגרת לבינוי עתידי במתחם ולייצר שטח ציבורי איכותי שיספק מענה הולם לצרכי התושבים בשכונה ובאשכול.
1 צפייה בגלריה
איך יראה האיזור בעוד עשור?
איך יראה האיזור בעוד עשור?
(קובי קואנקס)
קראו גם >>
על פי העירייה, "תוכנית זו היא חלק ממארג של תוכניות שמקודמות ומיושמות על-ידי העירייה להתחדשות העיר, בכלל, ולהתחדשות השכונה, בפרט. לטובת קידום התוכנית נבחר צוות תכנון מקצועי, שבוחן ומנתח את המצב הקיים ואת זה העתידי והוא יגבש תוכנית מפורטת לשיפור ולייעול המתחם והשירותים שקיימים בו".
העירייה החליטה לשתף את הציבור בתהליך הכנת התכנית מתוך האמונה כי תושבי השכונה מכירים את המרחב הציבורי בסביבתם באופן הטוב ביותר. בהתאם לאילוצי התקופה במציאות הקורונה, הופץ באוקטובר לתושבי השכונה שאלון מקוון בנוגע לסוגיות שונות בתכנון המתחם - פיתוח המרחב הציבורי והגנים, נגישות תחבורתית, שימוש בשירותים שמציעים מוסדות הציבור וייעול הבינוי הקיים והמתוכנן.
לפני מספר ימים נערך מפגש ראשון בזום עם התושבים שנענו ל"קול הקורא" והביעו רצון לקחת חלק בתהליך הכנת התוכנית. נציגות התושבים עתידה ללוות את צוות העיריה והתכנון בשלבי הכנת התכנית עד לפרסומה והפקדתה.
במפגש הציג הצוות המקצועי את מטרות התכנית, עקרונות התכנון וניתוח המצב הקיים טרם תחילת התכנון. בשלב השני התקיים דיון עם כ-20 המשתתפים, אשר העלו את צרכי התושבים והתייחסותם לסוגיות שעלו בנושאי נגישות, תפעול המבנים במתחם, אופי הבינוי, פעילות מבני הציבור, המרחב הציבורי ועוד.
בימים אלו צוות התוכנית מעבד את תוצרי השאלון והמפגש לצורך בחינה והטמעה בתוכנית. התושבים יעודכנו בהמשך על התקדמות התכנון טרם הפקדת התכנית, ויתקיימו מפגשם נוספים במסגרת פורום הנציגות ככל שהתכנון יתקדם. מידע על תהליך הכנת התוכנית מתעדכן באתר העירייה.