הוועדה המקומית חולון אישרה אמש (שני) להפקדה את תוכנית ח/619 - תוכנית כוללת להתחדשות עירונית ולחיזוק מבנים בפני רעידות אדמה.
הדיון הראשון להפקדת התוכנית התקיים בחודש מאי אשתקד, ולאור העדכונים שנערכו לקראת הפקדתה הוחלט להביאה לדיון נוסף ולהציג את עיקריה להרכב החדש של הוועדה המקומית חולון.
הדמיה: איתן רונאל - דרורית לוי אדריכליםהדמיה: איתן רונאל - דרורית לוי אדריכלים
הדמיה: איתן רונאל - דרורית לוי אדריכלים
(הדמיה: איתן רונאל - דרורית לוי אדריכלים)
התוכנית קודמה במטרה לעודד את התחדשות המרקם הוותיק ומהווה בשורה משמעותית לעיר חולון בכך שהיא מאפשרת מגוון מסלולים להתחדשות מבנים בעיר באופן אחראי ומבוקר.
הוועדה המקומית המליצה בפני הוועדה המחוזית לאשר את התוכנית.
התוכנית אינה עוסקת רק בתוספת זכויות למבני מגורים אלא קובעת הנחיות והוראות להגדלת השטחים הציבוריים, המבונים והפתוחים, כמענה לתוספת יחידות הדיור הצפויות. מטרתן של הוראות אלה לשמור על איכות החיים העירונית לצד הגידול באוכלוסייה, וכן לחזק ולהרחיב את המרחב הציבורי. התוכנית מתווה באופן ברור את אופיים של הרחובות העירוניים, שכונות המגורים ומערך השטחים הציבוריים בכללותו.
"מטבע הדברים, מימושה של תוכנית מעין זו תלוי בהתארגנות וולונטרית של התושבים, אולם מרגע שהמדיניות העירונית הופכת לתוכנית מסודרת, היא מייצרת שקיפות וודאות ומקלה על התארגנות זו ועל היוזמות הפרטיות", אומר ראש העירייה, מוטי ששון.
התוכנית כוללת התייחסות לשני נושאים עיקריים: הגדרת מוקדים עירוניים - מתחמים לקידום תוכניות מפורטות שאישורן הינו בסמכות הוועדה המקומית בתנאים הבאים: קביעת מספר הקומות המקסימלי; קביעת השימושים בכל מתחם; קביעת מנגנון להקצאת קרקע ושטחים מבונים לצרכי ציבור; וקביעת הנחיות להקצאת שטחים פתוחים לציבור, והנושא השני: קביעת הנחיות ליישום תמ"א 38 במסלול של היתר לחיזוק ותוספות או להריסה ובנייה, זאת על ידי מתן העדפה ברורה להריסה ולבנייה על פני חיזוק ותוספות ברוב חלקי העיר;התאמת ההוראות לתנאים המיוחדים של העיר.
שטח התוכנית מחולק למתחמי תכנון על פי אופיו העירוני של כל אזור (רחובות ראשיים, רחוב עם הוראות שימור, מתחמי שימור, מתחמים לשמירה על תבנית הבנייה ומוקדים עירוניים). בכל מתחם מגדירה התוכנית הוראות שונות.
מימושה של התכנית ייעשה בהדרגה, לאורך תקופה ארוכה, והיא כוללת בתוכה מערכת מעקב ובקרה שתיבחן מעת לעת.
התוכנית קודמה באגף אדריכלות ותכנון עיר יחד עם אגף הרישוי שבמינהל ההנדסה, וכללה צוות היגוי רב תחומי בראשות מהנדסת העירייה, האדריכלית מימי פלג, ובאמצעות משרד האדריכלים רונאל-לוי.