הוועדה המקומית לתכנון ובנייה חולון אישרה להפקדה אתמול (א') בערב (יום ראשון) את תכנית ח/623 - "התחדשות עירונית תל גיבורים".
השכונה החולונית הוותיקה, ממוקמת במיקום אסטרטגי במטרופולין תל אביב, בסמוך לתחנת הרכבת וולפסון ולנתיבי איילון. השכונה הוגדרה כמרקם להתחדשות עירונית בתכנית המתאר ח/2030.
מהעירייה נמסר כי "מטרתה העיקרית של התכנית היא שיפור איכות חיי התושבים המתגוררים בה ויצירת מנוף משמעותי להתחדשות עירונית. מטרה זו תקבל ביטוי על ידי טיפול במרחב הציבורי בשכונה, הכולל: תוספת מבני ציבור, הגדלת שטחי הציבור הפתוחים, פתיחת רחובות חדשים והרחבת רחובות קיימים".
התכנית תאפשר ארבעה מסלולי התחדשות עיקריים:
1. "מתחמי פינוי בינוי חובה": יכללו הוראות להכנתן של תכניות מפורטות במתחמים המיועדים לפינוי בינוי ואשר זוהה בהם צורך לביצוע הפקעות. פירוט מספר יח"ד (יחידות דיור) ושטחי הבניה למתחם ייקבע לעת הכנת התכנית המפורטת. עד לאישור תכנית מפורטת יותר רק חיזוק מבנים ללא תוספת זכויות בניה.
2. "מתחמי עידוד פינוי בינוי": יכללו הוראות להכנתן של תכניות מפורטות במתחמים המיועדים לפינוי בינוי ואשר זוהה בהם צורך לביצוע הפקעות לטובת שצ"פים ו/או שב"צים ו/או הרחבת דרכים קיימות. פירוט מספר יח"ד ושטחי הבניה למתחם ייקבע לעת הכנת התכנית המפורטת. במתחמים אלו תתאפשר הוצאת היתרי בניה כ"מתחם תמ"א 38 מורחבת" במקום הכנת תכנית מפורטת ובלבד שתשמרנה הרחבות הדרכים.
3. "מתחמי תמ"א 38 מורחבת": יכללו הוראות שיאפשרו הוצאת היתרי בניה עם זכויות בניה מורחבות ע"י פירוט תמ"א 38 (בהתאם לסעיף 23 בתמ"א 38) במסלול הריסה ובנייה מחדש. במתחמים אלו זוהה צורך להרחבת דרך ע"י זיקת הנאה בתחום מגרשי המגורים.
4. בכלל השכונה התכנית מאפשרת הוצאת היתרי בניה במסגרת תמ"א 38 על עדכוניה.
התכנית, כך נמסר מהעירייה, מגדירה את מרחב שיקול הדעת של הוועדה המקומית בקביעת סדר העדיפויות למימושם של המתחמים השונים מתוך המאגר הכללי עפ"י איכות התועלת הציבורית הצפויה ממימושו של כל מתחם.
כמו כן, היא מייצרת מסגרת תכנונית אשר מאפשרת, בשלב הראשון, תוספת של 2,000 יח"ד (זאת בהתאם למענה הפרוגרמטי שתכנית זו מציעה לשטחי הציבור) מתוך מאגר פוטנציאלי של 45 מתחמי התחדשות.
לאחר תוספת של 2,000 יח"ד, תיערך בדיקה פרוגרמטית חוזרת לשטחי הציבור על מנת לבחון האם ניתן להוסיף לשכונה עוד יח"ד מתוך המאגר.
מטבע הדברים, מימושה של תכנית מעין זו תלוי בהתארגנות וולונטרית של התושבים, אולם מרגע שהופכת המדיניות העירונית לתכנית מסודרת, היא מייצרת שקיפות וודאות ומקלה על התארגנות זו ועל היוזמות הפרטיות.
מימושה של התכנית יהיה בהדרגה, לאורך תקופה ארוכה, והיא כוללת בתוכה מערכת מעקב ובקרה שתבחן מעת לעת.
התכנית קודמה באגף אדריכלות ותכנון עיר ביחד עם אגף הרישוי שבמינהל ההנדסה וכללה צוות היגוי רב תחומי בראשות מהנדסת העיר, אדר' מימי פלג, ובאמצעות משרד האדריכלים פרחי-צפריר בע"מ.