פרויקט ח'-500 להקמת 13 אלף יחידות דיור בדרום מזרח העיר חולון טרם יצא לפועל ונמצא בשלב תכנוני מוקדם. בשבוע שעבר הצליחה העירייה להסיר מהדרך מכשול נוסף, בדמות ערעור שהגישו תשעה בעלי נכסים במקום.
מדובר בבעלי בתים פרטיים הנמצאים בשטח המוכר יותר בשם גבעות חולון שלאחר שהבינו כי הנכסים שבידיהם עלולים להיפגע בתהליך הקמת אחת משכונות המגורים במתחם הגדול, עתרו לבית המשפט המחוזי בתל אביב כדי לשמור לכאורה על זכויותיהם.
תושבי גבעת חולון הגישו את העתירה לאחר שהתנגדותם לפרויקט במתכונתו הנוכחית נדחתה בשנת 2013 על ידי הוועדה המחוזית לתכנון ובנייה, כפי שנדחו התנגדויות אחרות שהועברו לדיון בוועדה.
בניסיון לשמור על האינטרסים שלהם פנו בעלי הנכסים למועצה הארצית לתכנון ובנייה, ערכאה משפטית גבוהה יותר, אולם גם הדיון במועצה הארצית שהתקיים בעניינם בשנת 2014 הסתיים בהפסד מבחינתם.
נאחזים בשביב תקווה אחרון, הגישו בעלי הנכסים תיקון לעתירה המקורית ופנו לבית המשפט העליון בעתירה ובה בקשת דיון אחרון בתיק.
בשבוע שעבר התקיים בבית המשפט העליון הדיון בעתירה שעסקה בעיקר בטענת העותרים כי הקמת השכונה החדשה תפגע בהם בכמה היבטים ובאופן כללי תפגע בזכויותיהם על נכסי המקרקעין.
בסיכומו של הדיון שהתקיים בהרכב של שלושה שופטים: נשיאת בין המשפט העליון אסתר חיות, השופטת יעל וילנר והשופט מני מזוז, נקבע כי בהחלטות שהתקבלו לאורך השנים - בוועדה המקומית לתכנון ובנייה, בוועדה המחוזית ובמועצה הארצית, "לא נפל כל פגם" ו"לא קמה עילה להתערבות" בית המשפט העליון.
נוסף על דחיית הערעור קבע בית המשפט כי כל העותרים יישאו בהוצאות העירייה והוועדה המקומית לתכנון ובנייה בסכום מצטבר של 5,000 שקלים.
פיצוי נוסף נרשם לזכות הוועדה המחוזית לתכנון ובנייה ופיצוי בגובה 3,000 נרשם לטובת אנשי החברה להגנת הטבע, גוף נוסף שנגדו עתרו בעלי הנכסים.