עולים בחולון | צילום: מחלקת הקליטה עיריית חולוןעולים בחולון | צילום: מחלקת הקליטה עיריית חולון
עולים בחולון | צילום: מחלקת הקליטה עיריית חולון
(עולים בחולון | צילום: מחלקת הקליטה עיריית חולון)
ברוכים הבאים: לפי נתוני משרד הקליטה בשנה האחרונה חלה עלייה של 23% במספר העולים החדשים שהגיעו לעיר. מ- 323 עולים שהגיעו ב- 2018 עלה המספר ל- 398 ב- 2019.
רוב העולים הגיעו מרוסיה, אוקראינה ובלרוס, אך יש עולים שגם הגיעו מצרפת, תורכיה, גיאורגיה ואתיופיה. מפתיע לגלות שהשנה הגיעו לעיר גם מספר עולים מאיראן.
כל העולים התקבלו ע"י מחלקת הקליטה של עיריית חולון, המעניקה להם מעטפת שירותים. צוות מקצועי מלווה את קהילת העולים במהלך קליטתה בישראל ובחולון, מקנה כלים להשתלבות בחברה הישראלית, מעורבות בחברה ואחריות חברתית תוך שימור התרבויות של התפוצות.
עולים בחולון | צילום: מחלקת הקליטה עיריית חולוןעולים בחולון | צילום: מחלקת הקליטה עיריית חולון
עולים בחולון | צילום: מחלקת הקליטה עיריית חולון
(עולים בחולון | צילום: מחלקת הקליטה עיריית חולון)
דגש מיוחד ניתן על שילוב חברתי ותעסוקתי של העולים, צמצום פערים לימודיים בין תלמידים עולים לוותיקים, חיזוק הזיקה לארץ והשייכות החברתית של העולים, העצמת תפיסת אוכלוסיות העולים בקרב ילידי הארץ ושימור התרבות, המסורת והמורשת של העולים.
עולים בחולון | צילום: מחלקת הקליטה עיריית חולוןעולים בחולון | צילום: מחלקת הקליטה עיריית חולון
עולים בחולון | צילום: מחלקת הקליטה עיריית חולון
(עולים בחולון | צילום: מחלקת הקליטה עיריית חולון)
ראש העירייה, מוטי ששון: "אנו מקבלים בזרועות פתוחות את העולים החדשים שמצטרפים לעולים הוותיקים ולכלל התושבים. העיר חולון נתרמה במהלך השנים מהעולים הרבים, שקבעו בה את מקום מושבם, בתחומי ההשכלה, הספורט, המוזיקה, הטכנולוגיה, הרפואה ועוד. ברוכים הבאים לחולון!"