פינוי גרוטאות מרחבי חולון | צילום: אגף הפיקוח והשיטור העירוניפינוי גרוטאות מרחבי חולון | צילום: אגף הפיקוח והשיטור העירוני
פינוי גרוטאות מרחבי חולון | צילום: אגף הפיקוח והשיטור העירוני
(פינוי גרוטאות מרחבי חולון | צילום: אגף הפיקוח והשיטור העירוני)
לאחר כחודשיים של מתן דוחות ודרישות לפינוי כלי רכב או גרוטאות רכב שהושארו במרחב הציבורי זמן רב ומהווים מפגע, החל אגף הפיקוח והשיטור העירוני במבצע מרוכז השבוע לפינויים של כלי הרכב, וזאת בהתאם להוראות החוק.
בסך הכל ניתנו 470 דוחות, שלאחריהם פונו כמחציתם של כלי הרכב על ידי בעליהם. כלי רכב שלא פונו נגררים החל מהבוקר למגרש שהוקצה לכך ובמידה שלא יימצא להם דורש, הם יישלחו לגריטה.
פעילות מרוכזת זו מתווספת לפעילות האכיפה השגרתית בנושא הנעשית כל השנה וכך גם יימשך בעתיד. בעירייה בטוחים, כי פינוי כלי רכב אלה יפנה מקומות חנייה וימנע מפגעים במרחב הציבורי.
יצוין, כי מדי שנה מפנה העירייה עשרות גרוטאות רכב מרחבי העיר, שעונים להגדרת החוק "גרוטאת רכב" (כלי רכב נטוש בתחום העיר ללא רישוי תקף), על פי חוק העזר העירוני בדבר "מניעת מפגעים ושמירת הסדר והניקיון". בעקבות עבודה קשה ואינטנסיבית זו ירדה משמעותית כמות פניות הציבור בנושא זה. טיפול בגרוטאת כלי רכב הוא ארוך ומתקיים בהתאם לנוהל מוסדר, לפיו ניתן לגרור רכב נטוש בתחום העיר לאחר שמוצו כל הדרכים לאיתור בעל הרכב. העירייה רשאית להוציא לגריטה/להשמדה כלי רכב נטושים שמאוחסנים במגרש למעלה מ-60 יום.