משה גרבי | צילום: עצמימשה גרבי | צילום: עצמי
משה גרבי | צילום: עצמי
(משה גרבי | צילום: עצמי)
לאחרונה החל לפעול מנהל חדש באגף שפ"ע – שיפור פני העיר - הפועל תחת מינהל תפעול ומנהלה בעיריית חולון. סגן אלוף (במיל') משה ג'רבי נבחר לנהל את האגף והוא מחליף את אבי מור ששימש כמנהל מערך התברואה במשך שנים רבות אשר עתיד לפרוש לגמלאות.
ג'רבי, בעל תואר ראשון בכלכלה ולוגיסטיקה ותואר שני במנהל עסקים, שירת בצה"ל 25 שנים במערך הלוגיסטיקה וההובלה ופרש בדרגת סגן אלוף לפני כשנה. בתפקידיו האחרונים שימש כרת"ח הובלה במטכ"ל, סגן מפקד אגד הובלה, מג"ד הובלה וסגן מפקד מרכז הובלה.
אגף שפ"ע אחראי על כל נושאי הניקיון בעיר לרבות פינוי אשפה, גזם, גרוטאות ופסולת בניין וכן טיאוט הרחובות והכיכרות. בנוסף, מטפל האגף בכל מה שקשור לשמירה על הסביבה כגון: הפרדת פסולת ומיחזור, הדברה ופינוי פגרים, ניקיון השטחים הפתוחים ועוד. כמו כן, האגף יבצע בקרה הדוקה לחברות הקבלן המבצעות עבודות בעיר בתחומי אחריותו של האגף לשיפור הניקיון ונושאים נוספים.