צילום המחשה: אבי מועלםצילום המחשה: אבי מועלם
צילום המחשה: אבי מועלם
(צילום המחשה: אבי מועלם)
את בקשת התביעה הייצוגית הגישה תושבת העיר חולון, שקיבלה דרישה לתשלום לאחר שפיגרה בתשלום הארנונה. התושבת טענה כי דמי הטיפול שגובה העירייה בגין מכתב ההתראה אינו חוקי, כשהבינה שהיא מחויבת לשלם, פנתה (יחד עם תושב נוסף) לבית המשפט המחוזי בתל אביב בבקשה להגיש תביעה ייצוגית.
בעקבות הבקשה, קיבלה אישור מבית המשפט להגשת תביעה ייצוגית, ואף זכתה להחזר עבור דמי הוצאות בית המשפט בגובה של עשרת אלפים שקל. כעת כל מי שקיבל מכתב דומה יכול להצטרף אליה.
הבקשה הוגשה נגד עיריית חולון ועיריית רעננה שנוהגות לשלוח מכתב התראה עבור חוב ארנונה שלא שולם באמצעות מכתב התראה בטרם נקיטת הליך משפטי, ועבור מכתב זה דורשות תשלום נוסף, שלטענת העותרים אינו סביר.
לטענתם, לעיריות אין סמכות לדרישה, ועוד הם טוענים כי דמי טיפול וגובה הגבייה אינו סביר. זאת כאשר עיריית חולון משלמת 40 שקל + מע"מ לעו"ד עבור מכתב ההתראה, וגובה 23 שקל מהחייב.
להגנתה טענה עיריית חולון כי לאור קביעות משפטיות קודמות הפחיתה את סכום דמי הטיפול ל- 16 שקל ולאחר מכן ל- 15 שקל. אך השופט פסק כי גובה דמי הטיפול שגובות העיריות צריך להיבחן בתביעה ייצוגית, ועל כן אישר את הבקשה.
בנוסף פסק בית המשפט כי על הרשויות המקומיות לשלם לכל אחד מהעותרים 10 אלף שקל הוצאות משפט וקרא לצדדים להתדיין ביניהם ולהגיע להבנות.
מי יכול להצטרף לתביעה?
על פי החלטת השופט כל מי שהעיריות שלחו לו מכתב התראה בהליך גבייה אזרחי ודרשו ממנו דמי טיפול עבור משלוח המכתב, ובהמשך שילם את חוב הארנונה יחד עם דמי הטיפול, לפני שנפתח נגדו הליך משפטי.
מעיריית חולון נמסר בתגובה: עיריית חולון מנהלת את דיוניה המשפטיים בבית המשפט וכך תעשה גם הפעם.