בלילות רביעי - חמישי (02-03.10.19) משעה 23:00 עד 05:00, יבוצעו עבודות לאיתור תשתיות בשדרות קוגל במקטע הרחובות הגלעד – מקווה ישראל ובשדרות לוי אשכול במקטע הרחובות מקווה ישראל - דרך בן צבי בחולון.
הסדרי תנועה ועבודה:
יצומצמו לסירוגין נתיבי הנסיעה באזור.
התחבורה הציבורית תפעל כסדרה.
מעבר הולכי רגל יתאפשר כרגיל.
באזור יוצבו פקחים להכוונה ולהקלה על התנועה.