המכון הטכנולוגי חולון | צילום: אבי מועלםהמכון הטכנולוגי חולון | צילום: אבי מועלם
המכון הטכנולוגי חולון | צילום: אבי מועלם
(המכון הטכנולוגי חולון | צילום: אבי מועלם)
לאחר כישלון המגעים במטרה להשיג הסכם העסקה חדש, החליטו שלושה ועדי עובדי המכון הטכנולוגי להתאגד לוועד אחד. "מדובר בהסכם היסטורי", סיכמו השלושה.
מדובר בוועד המינהלי, ועד המרצים התקניים, וכן ועד המרצים מן החוץ. כאמור, החיבור בין השלושה הגיע לאחר שהם לא הצליחו להשיג, כל אחד בנפרד, פריצת דרך מול ההנהלה. בימים אלה מקיים ועד מרצי החוץ המאוגד באמצעות 'כוח לעובדים' שביתת ציונים, ואף הודיע כי הוא שוקל למנוע את פתיחת שנת הלימודים, זו שנה שלישית ברציפות. לטענת הוועדים, ההחלטה התקבלה לאחר "סחבת מתמשכת של ההנהלה בהתנהלותה מול כל הסגלים, ומצבם הירוד של יחסי העבודה במכון".
הוועד החדש מייצג את 700 עובדי המכון, ובשלב הראשון חברי הוועד דורשים פגישה בהולה ושיגרו מכתב דחוף להנהלה. "אנו, שלושת ועדי העובדים במכון מודיעים בזאת על הקמת הנהלת ועדי העובדים במכון וזאת לאור כישלונה של ההנהלה והנשיא לתת מענה ראוי להעסקת העובדים במכון לאחר סחבת מתמשכת בהתנהלות אל מול כל הסגלים. אנו מוצאים את עצמנו נדרשים להתאגד ולשתף פעולה", לשון המכתב שנשלח בשם הנהלת הוועד.
מהמכון הטכנולוגי נמסר: "תנאי העסקה במכון הינם כנהוג בכלל המוסדות להשכלה גבוהה המתוקצבים על ידי המדינה־ות"ת. אנו נמצאים עם ועד הסגל הבכיר במו"מ במשרד האוצר ובעזרת השם נסכם את הדברים לטובת המכון והסגל".