חולון. עיר הילדים | צילום: ירון ברנרחולון. עיר הילדים | צילום: ירון ברנר
חולון. עיר הילדים | צילום: ירון ברנר
(חולון. עיר הילדים | צילום: ירון ברנר)
בשורה פחות טובה לתל אביב, אבל מצוינת לראשון לציון וחולון עולה מדירוג 2019 (DUN'S100) לרשויות מקומיות גדולות: עיריית תל אביב נדחקה מהמקום הראשון לטובת עיריית ראשון לציון, אך עיריית חולון שמרה על מעמדה במקום השני זו שנה שנייה ברציפות.
על פי נתוני המדרג, לעיריית חולון הכנסה של 1,218,100 שקל עם עודף תקציבי של 0.3 אחוז ו-0.1 אחוז בלבד מתוכו מגיע ממענקים. עוד עולה מהמידרג שבחולון מתגוררים כיום 210,256 תושבים, הדירוג הסוציואקונומי עומד על 7, שיעור גביית הארנונה הוא 96 אחוז, וקיימים 99.4 עסקים לכל אלף תושבים בעיר.
דירוג הרשויות המקומיות של DUN'S100 מתבסס על נתונים שאומדים את מצבה הפיננסי של הרשות המקומית, הפרמטרים לפיהם נקבע הדירוג הינם עודף או גירעון בתקציב הרגיל, שיעור גביית הארנונה, מדד סוציו אקונומי, מספר העסקים בעיר ושיעור המענקים שמקבלת העיר מהעירייה.
המידע נאסף מ- 77 רשויות בעזרת נתוני העסקים במשק ממאגרי 'דן אנד ברדסטריט' ונתונים פיננסים של הרשויות שמפרסם משרד הפנים.
"דירוג הרשויות המקומיות של דן אנד ברדסטריט, המעיד על חוסנה הפיננסי של העיר ואפשרויות התעסוקה לתושבים בסביבתה, ממשיך להוות שיקוף לפערים הקיימים בחברה הישראלית. בעוד שהערים המשגשגות, הן אלו הנהנות מקרבה למרכז ואיתה גם נגישות גבוהה לתשתיות, השכלה, ותעסוקה, ערי הפריפריה מציגות נתונים נמוכים משמעותית, אשר משפיעים על יציבות העסקים בהן, הפיתוח העירוני ורמת החיים של התושבים", מסבירה סמנכ"ל מנהל אגף כלכלה מידע ומחקר בדן אנד ברדסטריט ישראל, אפרת שגב.