לפני כשלוש שנים הוגש כתב אישום נגד תושב האיזור בחשד שהיכה פקח עירוני בעיר מגוריו, קילל אותו וכן הפריע לשוטר שנקרא לזירה.
צילום המחשה: shutterstockצילום המחשה: shutterstock
צילום המחשה: shutterstock
(צילום המחשה: shutterstock)
על פי כתב האישום: "הפקח הגיע לחנות בה עבד הנאשם וביקש ממנו כי יזיז את רכבו מסוג דייהטסו אשר חנה בחניית בניין. הנאשם סירב לעשות זאת ולכן הפקח הזמין למקום ניידת משטרה וניגש לצלם את הרכב.
בשלב זה, קילל הנאשם את הפקח באומרו :" בן זונה, מניאק, פקח זה זבל", וכן היכה את הפקח במכת אגרוף לידו השמאלית בעת שזה ניסה לצלם את הרכב.
למקום הגיע שוטר, ולאחר שהנאשם סירב לשוחח עמו, הודיע לנאשם כי הוא מעוכב בחשד לתקיפת הפקח וביקש ממנו את הטלפון הסלולארי שלו.
"הנאשם מסר שאין ברשותו טלפון סלולארי, אולם מיד לאחר מכן ענה לשיחת טלפון באמצעות אוזניית בלוטוס שהייתה באוזנו. הנאשם צעק כי אינו מוכן להגיע לתחנת המשטרה ואמר לשוטר שיעצור אותו.
בתגובה הודיע השוטר לתושב על מעצרו, אך כאשר ביקש לאזוק אותו, סירב הנאשם לשחרר את כפות ידיו. בהמשך לכך, בעת שהשוטר הוביל את הנאשם לתחנת המשטרה, צעק לעברו הנאשם: "מפגרים", "אתה נמוך", "אתה דתי? הכיפה הזאת היא המצאה, יש אלוהים".
שופט בית המשפט השלום, דרור קלייטמן, פירק אחת לאחת את האישומים בכתב האישום וקבע כי הם אינם מגיעים לרף הפלילי. בנוסף, קבע השופט כי הוא לא סבור כי אכן ניתן אגרוף לפקח, וכי הוא בספק רב אם הייתה בכלל תקיפה כלשהי כלפיו.
המחשה: אבי מועלםהמחשה: אבי מועלם
המחשה: אבי מועלם
(המחשה: אבי מועלם)
מעניינת מאוד התייחסותו של השופט לעניין העלבת הפקח. למרות שלא הייתה מחלוקת באשר לקללות ולגידופים שיצאו מפי התושב ואף הוא הודה בהם, השופט קבע כי אין זה עומד ברף הפלילי של העלבת עובד ציבור:
"על מנת שתתקיים עבירה של העלבת עובד ציבור צריך שיתמלאו שני תנאים. הראשון בהם הוא עמידה במבחן התוכני שמשמעותו: פגיעה בליבת כבודו של עובד הציבור, כאשר אין די בביטוי של אלימות מילולית בוטה אלא נדרשת פגיעה עמוקה בשמו הטוב של העובד שיש בה כדי לבזותו בעיני אחרים.
"השני בהם הוא המבחן ההסתברותי ומשמעותו היא שקיימת ודאות קרובה כי הפגיעה הצפויה ממנה עלולה לא רק לפגוע בעובד הציבור כפרט, אלא לפגוע פגיעה ממשית וקשה באופן מילוי תפקידו הציבורי, ובכך לפגוע במערכת השרות הציבורי ובאמון הציבור בה.
"הנאשם כאמור מודה כי אכן אמר את המיוחס לו בכתב האישום ואף הביע חרטה על כך. אמירות אלו מכוערות ופוגעות ואין מקום כי יישמעו מפי אזרח כנגד עובדי ציבור המבצעים את תפקידם כדין ונאלצים לספוג דבר יום ביומו, כפי שהעיד הפקח, אמירות קשות מעין אלו.
"אולם אמירות אלו אינן עומדות במבחנים שנקבעו על ידי הפסיקה כמפורט לעיל. לא ניתן לראות בהן משום פגיעה בליבת כבודו של עובד הציבור ואף המתלוננים לא התייחסו אליהן ככאלו. הפקח העיד כאמור כי קללות מעין אלו מוטחות בו מדי יום".
כאמור, בית המשפט החליט לזכות את הנאשם מכל האישומים למעט הפרעה לעובד ציבור במילוי תפקידו.