ביקורת מס הכנסה שנערכה בחולון ובת ים חשפה ממצאים מדאיגים: בעל האירוע, היחצנית ובעל האולם אינם מדווחים על הכנסותיהם, בעלי עסקים שלא מדווחים על צ'קים והזמנות על פתקים. החדשות הטובות? רק 6 אחוז מבעלי העסקים לא מדווחים על הכנסותיהם כנדרש בחוק.
מסיבה. אילוסטרציה: shutterstockמסיבה. אילוסטרציה: shutterstock
מסיבה. אילוסטרציה: shutterstock
(מסיבה. אילוסטרציה: shutterstock)
מבצע מס הכנסה שנוהל בראשות פקידות שומה חולון, התמקד באזורי תעשיה נותני שירותים ומסחר בהם רופאי שיניים סיטונאים, מספרות, מסעדות, קוסמטיקה, ירקנים ועוד, וכלל 174 ביקורות, מהן עלה כי בקרב 6 אחוז בלבד מבין העסקים שנבדקו, לא נרשמו הכנסות כדין.
במסגרת המבצע הגיעו המבקרים לאירוע שנערך באולם בלב בת ים ומבקרי מס הכנסה הגיעו אליו לאחר שרכשו כרטיסים ואף התלבשו באופן התואם את המאורע. כבר בכניסה זיהו המבקרים שנמכרים כרטיסים שמחיריהם נעו בין 180 ו-250 שקל, שנשאו מספר סידורי, ללא פרטים מזהים נוספים.
כשעתיים לאחר תחילת הערב הזדהו המבקרים בפני מוכרות הכרטיסים שבכניסה. באחד מארנקי המוכרות נמצא סכום של 7,600 שקל ואצל חברתה סכום של 11 אלף שקל. במחברת שנמצאה אצל אחת המוכרות נרשם כי הועבר סכום של 21,000 שקל לאדם אחר.
המוכרות טענו כי הן אינן מקבלות את הכספים או עמלה לכיסן וכי בתמורה למכירה הן ומשפחותיהן זוכות בכרטיסים חינם לאירוע. בתום הביקורת הודתה אחת המוכרות שגם יחצנה את האירוע ברשת, שהיא מקבלת עמלה על כל כרטיס שמכרה, ליחצנית תיק לא פעיל ברשות המסים, בביקורת נקבע כי הן לא ניהלו ספרים.
בהמשך נבדקו גם ספרי האולם וזהות מזמין האירוע ונמצא שהאירוע הוזמן על ידי אדם אחד בעוד שההתחייבות לתשלום לאולם חתומה בידי אחר. עוד עלה, שעד למועד האירוע שולם לאולם סכום של 18,000 שקל בגין הזמנה של 300 מוזמנים, ובסופו של יום נכחו באירוע לפחות 630 מוזמנים.
מזמין האירוע זומן למחרת למשרדי פקיד השומה לבדיקת ספריו. בספריו לא נמצא רישום להכנסות ממכירת הכרטיסים לאירוע או עמלה כלשהי. לשאלת המבקרים איך מימן את תשלום המקדמה לאולם ענה כי אלו כספים שהגיעו ממכירה מוקדמת של כרטיסים. נקבע אי רישום הכנסה בסך 18,000 שקל.
בנוסף, מבדיקת ספרי האולם נמצא ברישום חיצוני שהוצמד לשתי הזמנות כי לגבי שני אירועים נוספים התמורה ששולמה בפועל גבוהה מזו הרשומה בספרים.
המחשה: shutterstockהמחשה: shutterstock
המחשה: shutterstock
(המחשה: shutterstock)
בספרים נרשם מספר האורחים ומחיר למנה מופחתים מזה ששולם בפועל, ונמצא כי לא נרשמו הכנסות בסכום של 39,000 שקל. בנוסף, נמצאו הזמנות בכתב יד לשירותי קייטרינג, ובספרי האולם אין כלל ביטוי להכנסות. עוד התברר שהתקבלו כ- 4,000 שקל מקדמות על חשבון שירותי קייטרינג שאינם מתועדים בספרים.
המבקרים הגיעו גם למסגרייה בחולון שבה מצאו מחברת שבה נרשמו שתי עסקאות, האחת בסכום של 1,700 שקל בעבורה קיבל בעל המסגרייה מקדמה בסך 500 שקל, שבועיים קודם והשנייה בסכום של 2,000 שקל שבעבורה קיבל מקדמה בסך 1,000 שקל. העסקאות והמקדמות לא תועדו בספרי העסק ולהגנתו אמר בעל העסק: "זה מקדמות שאני מקבל מלקוחות ואני רושם הכל בסוף העבודה".
במכון לקוסמטיקה נמצא צ'ק בסכום של 6,500 שקל שלא נמצא רשום בספרי העסק כנדרש ולגביו אמר מנהל המכון: "הלקוחה ביקשה לא להפקיד את הצ'ק אלא להמירו במזומן". בעסק לעיבוד שבבים נמצא צ'ק בסכום של 18,206 שקל שלא תועד. מנהל העסק טען "הלקוח נתן צ'ק על סכום לא נכון ואני מחכה שיחליף אותו".