מועצת העיר חולון אישרה אתמול (ראשון) הפעלת שירותי שמירה לפי סעיף 2 לחוק העזר לחולון (שירותי שמירה, אבטחה וסדר ציבורי), התשע"ח 2018.
חוק העזר המקורי אושר כבר על ידי המועצה בספטמבר 2017 ומאז החלו הליכים שכללו את אישור המשרד לביטחון פנים; אישור תחשיב העירייה לתקצוב והשימוש באגרת השמירה כדי לאשר את סכום ההיטל למ"ר; אישור משרד הפנים לנוסח חוק העזר; אישור משרד המשפטים לנוסח חוק העזר והפרסום ברשומות בסוף השבוע שעבר.
השיטור העירוני יחל לפעול ב-1 באוגוסט והוא יכלול: 26 מפקחים עירוניים (כולל מנהל מחלקה וראשי צוותים), 14 שוטרים (כולל מפקד יחידה) ומוקדנים במוקד העירוני שירכזו את תלונות התושבים ויעדכנו בזמן אמת את אנשי השיטור בשטח.
המפקחים והשוטרים ינועו בחמש ניידות ובשלושה קטנועים והשירות יפעל 7 ימים בשבוע, 24 שעות ביממה. אנשי השיטור העירוני יתמקדו בתופעות בריונות, אלימות וונדליזם; בטיפול מהיר באירועי איכות חיים; בטיפול בעבירות רישוי ובנייה וביצוע צווי בית משפט; במאבק בשכרות ובעבירות הקשורות באלכוהול; אכיפה בתחום בריונות בתנועה; באבטחת אירועים עירוניים ובמתן תגובה מהירה לאירועים הדורשים התערבות.
מערך השיטור העירוני החדש יפעל בנוסף לפיקוח העירוני, שימשיך באכיפת חוקי העזר העירוניים.
בעיריית חולון מבקשים להדגיש, כי מדובר בכח תגובה משמעותי, מהיר וזמין 24/7 ברחבי העיר, בכל עת, דבר החשוב במיוחד בעת אירועים חריגים, מצבי חירום, פעילות ממוקדת לפי נושא ועוד. כח כזה מספק שמירה ניידת ונייחת, רכובה ורגלית במרחב הציבורי ובמתקני העיר לרבות החוק למניעת פעילות חבלנית עוינת.
לצורך מימון הפעלת שירותי השיטור העירוני, אישר משרד הפנים לעירייה לגבות לשנה 1.12 שקל למ"ר בנוי ו-0.11 שקל לכל מ"ר מהשטח שאינו בנוי בנכס (עפ"י החישוב הקיים בארנונה) החל ממועד הפעלת השירות.
לפיכך, בכל חשבון ארנונה דו חודשי תיגבה אגרה של 16-15 שקל בממוצע (עפ"י גודל דירה ממוצעת בעיר בת 83 מ"ר). החיוב הראשון בחודש אוגוסט יהיה בגין חודש אחד בלבד ויעמוד על כ-8 ₪ בממוצע.
יש להדגיש, כי כל בית אב שזכאי להנחה בתשלומי הארנונה יקבל את אותו שיעור הנחה גם על היטל השמירה.