עיריית חולון מקדמת פרויקט להגברת הבטיחות ב"כביש אדומים" עירונייים, הכולל הצבת ארבעה רמזורים ברחובות מרכזיים. עלות סך התכנית מוערכת בכשני מיליון שקל.
בשבוע שעבר פורסמה רשימת הכבישים המסוכנים בעיר חולון. עמותת "אור ירוק" ציינה רחובות בהם התרחשו תאונות דרכים רבות בחמש שנים האחרונות. בין הרחובות שהוזכרו צוין רחוב שדרות ירושלים בו נפצעו 148 אנשים בתאונות דרכים, רחוב ההסתדרות בו נפצעו 129 אנשים בתאונות דרכים ונהרגו שלושה, רחוב גולדה מאיר בו נפצעו 114 אנשים ונהרגו שניים, רחוב סוקולוב בו נפצעו 109 אנשים בתאונות דרכים ורחוב אלופי צה"ל בו נפצעו 119 תושבים ועורר מחאה בקרב תושבי המקום.
מעיריית חולון נמסר כי על פי נתוני ניתוח התאונות שהתרחשו בעיר חולון, כ-95 אחוז מתוכם התרחשו עקב הגורם האנושי ולא עקב ליקוי תשתית.
בנוסף, פעילות אגף התנועה בעירייה, האחראי בין היתר, על הבטיחות בדרכים בחולון, מתבצעת בשיתוף ובתאום מלא עם הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים ומשטרת ישראל כאשר האגף מקבל דיווח שוטף מהגורמים השונים על תאונות ומטפל בתשתיות הדרכים על פי הצורך.
לגבי המכתב של עמותת "אור ירוק" הסבירה העירייה כי קיימים פערים בין הנתונים במכתב ובין הנתונים שהתקבלו מדוחות של הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
עם זאת, בעירייה הוחלט לקדם לביצוע בשנת 2018 פרויקטים לשיפור ולהגברת הבטיחות בצירים שהוזכרו במכתב. בין הפרויקטים המתוכננים: ציר סוקולוב, קידום הסדרת רמזור ויסות בכיכר הלוחמים מול משרד התחבורה שכבר אושר בעירייה כולל תקצוב, הכנת תכניות לרמזור חדש בשדרות ירושלים פינת טהון ועוד 3 צמתים בציר זה, שכבר נמצאים בשלבי אישור במשרד התחבורה וכן הכנת בקשה לתקצוב הפרויקט בעלות של כשני מיליון שקל.
בנוסף לכך, רחוב גולדה מאיר ישודרג במסגרת פרויקט "מובל הופיין" בין הרחובות אילת–ויצמן. הקטע שבין רחוב גולדה מאיר ובין הרחובות ויצמן וחנקין נמצא בתכנון הכולל שינויים גיאומטריים והסדרת שביל אופניים.
מהעירייה נמסר כי חשוב לציין, שרחובות קוגל, אילת והמעפילים יטופלו בנוסף לכל במסגרת פרויקט מטרופוליני "מהיר לעיר" להסדרת נתיבי תחבורה ציבורית, שמקודם על ידי משרד התחבורה ושחברת נתיבי איילון אמור להתחיל כבר בתחילת חודש ינואר הקרוב.