נפרדים מקר"ב: אחרי עשרות שנים חולון מסיימת את פעילות תוכנית קר"ב בעיר ועוברת לתוכנית העשרה אישית.
1 צפייה בגלריה
תלמיד מול מורה
תלמיד מול מורה
תל"ן במקום
(צילום המחשה: Shutterstock)
קראו גם:
האגף לחינוך יסודי במינהל החינוך בעיריית חולון, והנהגת ההורים העירונית, החליטו להיפרד מתוכנית קר"ב שפעלה עשרות שנים בעיר ולאמץ במקומה תל"ן (תוכנית לימודים נוספת).
עלותה השנתית של התוכנית היא 350 שקל לתלמיד, עבורם יקבלו הילדים תוספת של שעתיים בהן יחוו שיעורי העשרה בתחומים שונים. מדובר בסכום זהה לסכום ששולם עבור תוכנית קר"ב, ומי שהיה זכאי להנחה בעבר, יהיה זכאי לה גם בתוכנית התל"ן.
בניגוד לתוכנית קר"ב, תוכנית לימודים נוספת איננה כפופה לאף גורם, וכל בית ספר יכול לבחור ספק שמעניק שירות ותכנים שמתאימים לו. המהלך החדש, מאמינים בעירייה, ייצור תחרות, יעודד את הספקים להעניק שירות טוב יותר וגם יאפשר לקהילת בית הספר לבחור בשיעורים שמתאימים לתלמידים.
את התכנים תבחר ועדת היגוי בית ספרית שתורכב ממנהל בית הספר, הצוות החינוכי ונציגי ועד ההורים.
הפעלת התוכנית מותנית בהסכמה של 90 אחוז מההורים, והשתתפות בה מחייבת תשלום עבורה. עם זאת, אם השיעורים יתקיימו באמצע יום הלימודים, מינהל החינוך מחויב למצוא פעילות חלופית לתלמידים שלא ישתתפו בתוכנית.
"זה מהלך חשוב, התוכנית החדשה לא תכפה על ההורים תכנים קבועים מראש אלא תאפשר לכל בית ספר לבחור בשעות העשרה שהם רואים לנכון ויכולים לתרום לבית הספר", אמרה יו"ר הנהגת ההורים, בת אל בן דויד.