חלק מבתי הספר בחולון יתחדשו הקיץ בספריות מחודשות, וזאת לאחר שיפוץ מקיף שעורכת עיריית חולון בהן, לאחר זכייה ב"קול קורא" של משרד החינוך להתאמת ספריות בתי הספר למאה ה-21.
הספריה המחודשת בבית ספר אילוןהספריה המחודשת בבית ספר אילון
הספריה המחודשת בבית ספר אילון
(צילום: עיריית חולון)
בימים אלה הושלם שיפוץ ספריית בית הספר אילון, שכלל החלפת ריצוף ותקרה, סיוד קירות, מידוף, הוספת פינות קריאה, שולחנות והתקנת עמדת ספרנים חדשים. הפרויקט תוכנן בידי בת-שבע רייס ז"ל ועוצב בידי חברת "אומנותי".
בנוסף, מחודשות בימים אלה ספריות בתי הספר ישורון וגולדטק וכן ספריית בית הספר ע"ש שמעון פרס (ברוח הייטק).