נתי־הגעתי־הופעתי. צילום: סמי טהרנינתי־הגעתי־הופעתי. צילום: סמי טהרני
נתי־הגעתי־הופעתי. צילום: סמי טהרני
(נתי־הגעתי־הופעתי. צילום: סמי טהרני)