נתי־הגעתי־הופעתי. צילום: סמי טהרנינתי־הגעתי־הופעתי. צילום: סמי טהרני
נתי־הגעתי־הופעתי. צילום: סמי טהרני
פרסום ראשוני: 14:36 , 07.08.19