עברי לידר בחולון. צילום: שלומי חיעברי לידר בחולון. צילום: שלומי חי
עברי לידר בחולון. צילום: שלומי חי
(עברי לידר בחולון. צילום: שלומי חי)