בצל פיזור הכנסת והקפאת התקציבים מהממשלה, מועצת העיר חולון אישרה השבוע את התקציב לשנת 2020 על סך 1,399,700,000 שקל. למרות התקציב השמרני היו שהתנגדו לו, בין הסיבות: פיזור תקציב חגיגות ה- 80 לחולון שעלותו מוערכת במיליון שקל וכמעט הכפלת תקציב הדוברות.
אושר ברוב של 15 מול 8. ישיבת המועצה השבוע | צילום: קובי קואנקסאושר ברוב של 15 מול 8. ישיבת המועצה השבוע | צילום: קובי קואנקס
אושר ברוב של 15 מול 8. ישיבת המועצה השבוע | צילום: קובי קואנקס
(אושר ברוב של 15 מול 8. ישיבת המועצה השבוע | צילום: קובי קואנקס)
על פי תקציב 2020, סך ההוצאה הממוצעת לתושב בחולון יעמוד על 7,080 שקל. מרכיב עלויות השכר מהווה 30.26% מסך התקציב וזהו השיעור הנמוך ביותר מבין רשויות מקומיות בארץ הדומות בגודלן לחולון.
תקציבי החינוך הפורמלי יגדלו בשנת 2020 ל-543.26 מיליון שקל, כאשר ההשקעה לכל תלמיד תעמוד על 15,623 שקל. תקציב החינוך הבלתי פורמלי יסתכם בכ-87.5 מיליון שקל, תקציב הרווחה עומד על כ-192.3 מיליון שקל.
התקציב אושר ברוב של 15 חברי מועצה מול 8 שהתנגדו. בין המתנגדים סיעת 'צעירים' שנימקה את הצבעתה בכך שהעירייה עדיין "לא מקפידה על סדר העדיפויות הראוי". בין היתר ציין יו"ר הסיעה, מורן ישראל, כי חגיגות 80 לחולון אומנם מופיעים כתקציב על סך 300 אלף שקל, אך בפועל מדובר בתקציב של כמעט מיליון שקל שמרביתו מגיע מגדילה משמעותית בתקציב הדוברות.
"תקציב הדוברות כמעט הוכפל, מ- 500 אלף ל- 900 אלף שקל", מסביר ישראל. "מוטי אמר שצריך להגדיל את תקציב הדוברות בגלל החגיגות ונכון שמיליון שקל זה לא הרבה לחגיגות כאלו, אבל לא סביר שחלק כל כך גדול ממנו יושקע בדוברות. עם זאת, אני חייב גם לומר מילה טובה לאנשי המקצוע שבימים רגישים כאלו הצליחו לבנות תקציב שמרני ולצמצם למינימום את הפגיעה בתושבים. אך כל עוד לא נראה שינוי בסדר העדיפויות, לא נצביע בעדו. במקביל אישרנו את תקציב הפיתוח כי אנחנו מאמינים שנכון לאפשר לעיר להמשיך להתפתח ולפרוח".
ששון | צילום: קובי קואנקסששון | צילום: קובי קואנקס
ששון | צילום: קובי קואנקס
(ששון | צילום: קובי קואנקס)
מועצת העיר אישרה פה אחד את הצעות התב"רים (תקציבים בלתי רגילים) לטובת עבודות הבנייה והפיתוח ברחבי העיר, העומדים על סך 183,164,000 שקל, כאשר 70.19 מיליון שקל מתוכם יוקדשו לעבודות בינוי ושיפוץ במוסדות החינוך. בעיריית חולון ביקשו להדגיש כי גם השנה יימשכו המאמצים להגדלת מקורות ההכנסה של העירייה והגדלת מקומות התעסוקה על ידי הבאת חברות לפעילות באזור התעשייה והעסקים.