העיר חולון נמצאת בקבוצת הערים עם ציון כולל בינוני במדדי איכות חיים. כך מדווחת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה החודש.
על פי הנתונים, היא נמצאת במקום הראשון במדד אמון בממשלה ובמקום האחרון במדדים - מקרים חדשים של שאתות ממאירות (סרטן) בקרב נשים, שביעות רצון מההכנסה, שביעות רצון מהאיזון בין עבודה לתחומי חיים אחרים, ציפיות ביחס לעתיד.
בת ים וחולון במבט מלמעלה | צילום: קובי קואנקסבת ים וחולון במבט מלמעלה | צילום: קובי קואנקס
בת ים וחולון במבט מלמעלה | צילום: קובי קואנקס
(בת ים וחולון במבט מלמעלה | צילום: קובי קואנקס)
ההכנסה הכספית הממוצעת ברוטו למשפחה בישראל הייתה של 21,061 שקל בחודש בשנת 2018. בעיר חולון נרשמה הכנסה חודשית ממוצעת ברוטו של 22,346 שקלים ב-2018.
במקביל לכך, בתחום ההוצאה הכוללת לתצרוכת עומדת נתניה עם סכום של 16,218 ברוטו שקלים (גבוה).
בנתונים נוספים מדוחות הלמ"ס עולה כי מתוך 43 המדדים הזמינים עבור חולון, ב-26 מדדים מצבה פחות טוב מהממוצע הארצי, וב-17 מדדים מצבה טוב יותר מהממוצע הארצי.
בנוסף, שיעור המועסקים חלקית שלא מרצון בחולון נמוך בהשוואה לממוצע הארצי. כמו כן, תמותת תינוקות בחולון היא בין הנמוכות ושיעור המקרים החדשים של שאתות ממאירות (סרטן) בקרב נשים בחולון הוא הגבוה ביותר בהשוואה ליתר הערים.
עוד נתונים: אחוז הפסולת הממוחזרת בחולון הוא מגבוהים בהשוואה ליתר הערים הגדולות, שביעות הרצון מהתחבורה הציבורית באזור המגורים בחולון היא מהגבוהות בהשוואה ליתר הערים הגדולות וחוסר שביעות רצון ממשך הגעה לעבודה בחולון גבוה בהשוואה לממוצע הארצי.