הקלה בארנונה בימי הקורונה: בשל המצב עיריית חולון פועלת למתן פטור מתשלומי ארנונה למגזר העסקי שנקלע לקשיים כלכליים בעקבות המשבר. הפטור יינתן לשלושה חודשים, לתקופה שמיום 1 במרץ 2020 עד 31 במאי 2020 בשיעור של 100 אחוז.
צומת הפלד- המלאכה בחולוןצומת הפלד- המלאכה בחולון
צומת הפלד- המלאכה בחולון
(צילום: עיריית חולון)
ההנחה תינתן לסוגי העסקים שיעמדו בקריטריונים שנקבעו בתקנות שפורסמו בתאריך 21.4.2020 כגון משרדים, תעשייה, שירותים, מסחר, בתי מלאכה ועוד.
העסקים שאינם זכאים לפטור מפורטים בתקנות וכוללים, בין היתר, בנקים וחברות ביטוח, מקומות למכירת מזון, בתי מרקחת, חנויות אופטיקה, נכסי מדינה, קופות חולים, חברות ממשלתיות ועוד והכל כפוף לאמור בתקנות ההסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה), תיקון מס' 2, התש"ף- 2020.
על מנת להקל על בעלי העסקים הזכאים, הפטור יעודכן באופן אוטומטי באמצעות זיכוי חשבון הארנונה בגין חודשים מרץ, אפריל ומאי. על עסקים זכאים ששילמו מראש ארנונה בעבור כל שנת 2020 או ששילמו את החודשים מרץ ואפריל, ומעוניינים לקבל החזר לחשבון הבנק שלהם, למלא טופס בקשת החזר באתר העיריה. במקרה של אי בקשת החזר תקוזז יתרת הזכות כנגד חיובים עתידיים.
יודגש, כי בהתאם להוראות התקנות, זכאי להנחה שלא יפרע את חיובי הארנונה לשנת 2020 במלואם עד ליום 31.12.2020 תהיה הנחה זו בטלה.
פרופיט סנטר חולוןפרופיט סנטר חולון
פרופיט סנטר חולון
(צילום: עיריית חולון)
מהלך זה מצטרף לפעולות נוספות שעשתה העירייה למען בעלי העסקים כמו דחיית משלוח אגרות השילוט השנתיות ודחיית תשלום דמי הזיכיון לחברות פרסום החוצות הפועלות בעיר.
מוטי ששון, ראש העירייה: "זוהי בשורה גדולה לעסקים בעיר המתמודדים בימים אלו עם משבר כלכלי קשה. עיריית חולון תמשיך לפעול למען העסקים בעיר בכל דרך כדי לעבור את התקופה הקשה הזאת. כולי תקווה שימים קשים אלה יחלפו במהרה ונוכל לחזור לשגרה שחסרה לכולנו".
מוטי ששוןמוטי ששון
מוטי ששון
(צילום: קובי קואנקס)