אתמול (3/12) הוגש דו"ח מבקר עיריית חולון, בני יהונתן, לאישור מועצת העיר. בין היתר דן הדו"ח בניהול נכסי העירייה, באגף התנועה מנהל ההנדסה, במחלקת רכב וביחידה לאיכות הסביבה.
על פי הדו"ח העירייה איננה מקפידה על חוזי התקשרות מסודרים עם כל משכירי נכסיה, מושכרים נכסים מפל קל, מושכרים נכסים עבור אנטנות והחברה הכלכלית איננה נצמדת לנהלים.
למרות הביקורת העניינית חברי מועצה רבים התרעמו על כך שבזמן שמבקר המדינה מותח ביקורת קשה על ראש העירייה, מוטי ששון ומנכ"לית העירייה לשעבר, חנה הרצמן, דווקא מבקר העירייה בוחר לבחון נושאים קלים יחסית, אינו מחמיר עם הביקורת שהוא מעביר על התנהלות העירייה ונמנע בכוונה לבחון נושאים חשובים.
כזכור, רק לאחרונה יצא דו"ח חמור של מבקר המדינה שקבע שעיריית חולון לא מבצעת מכרזים כנדרש בחוק, מעסיקה עובדים עם חוזה בדיעבד ואפשרה להרצמן לעבוד בשכר במשרות נוספות בניגוד לחוק. יו"ר סיעת צעירים, מורן ישראל, ניסה לדרוש תשובות ממבקר העירייה אך ללא הצלחה.
-
בסיום הישיבה אמר ישראל : "ראש העירייה מעדיף להשתיק את הביקורת. הוא מתעלם מדו"ח מבקר המדינה החריף עליו ועל מנכ"לית העירייה ולא מאפשר דיון ענייני בדו"ח הנוכחי שהגיע לשולחן מועצת העיר. הוא מסרב להתייחס לכך שהעירייה משכירה באמצעות החברה הכלכלית מבנה פל-קל לטובת גן ילדים, ושטחים לטובת אנטנות סלולאריות.
ראש העירייה מנהל מערכת עירונית ללא נהלים ברורים והסכמים חתומים. זה לא חדש כפי שעולה מדו"חות מבקר המדינה האחרונים, ואנחנו לא נאפשר לו להמשיך כך".
עיריית חולון מסרה בתגובה: "מבקר העירייה פועל עפ"י תכנית עבודה שנתית מתוך מטרה להגיע לכל יחידות העירייה במהלך השנים. דוח מבקר העירייה לשנת 2016 עוסק בנושאים חשובים מאוד כגון: ניהול נכסי העירייה בהיקפים של מיליוני שקלים, פעילות היחידה לאיכות הסביבה שעיסוקה נוגע לבריאות הציבור, פעילות אגף התנועה שמשפיעה ברמה היומיומית על כל תושב ועוד.
צר לנו שחברי האופוזיציה רואים בנושאים מסוג זה, הכה חשובים לאיכות חיים בעיר, נושאים "טפלים". יודגש, כי אין כל קשר בין הנושאים שבהם עוסק מבקר העירייה, שמגיש דוח מדי שנה, ובין מבקר המדינה שמבקר אחת להרבה מאוד שנים את העירייה בנושאים מוגדרים".